Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Trường Đại học Mở Tp. HCM xin trân trọng kính mời Quý Giảng viên, học viên đến tham dự Hội thảo Khoa học toàn thành lần 3 với chủ đề “Giảng dạy Bộ Môn Tiếng Anh tại Tp. HCM: Nhìn lại và định hướng cho tương lai” (English Language Teaching in Ho Chi Minh City: Reflections and directions)

Khai giảng ngày 24/04/2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH,

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KINH TẾ HỌC, NĂM 2014 – 2015

TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành/chuyên ngành sau:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành như sau:
TUYẾN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Khai giảng ngày 24/04/2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH,

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KINH TẾ HỌC, NĂM 2014 – 2015

Ngành: Kinh tế học, TC-NH, QTKD, Xây dựng CT dân dụng và công nghiệp, LL&PP Dạy học Bộ môn Tiếng Anh (khai giảng ngày 18/04/2015, 20/04/2015, 11/05/2015, 16/05/2015, 19/05/2015)

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông báo  tuyển sinh Đại học bằng thứ 2, năm 2015
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông CĐ lên Đại học, năm 2015

TRUNG CẤP

Ban Trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 hệ chính quy.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh năm 2011 hệ Trung cấp.

LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ thông báo lịch khai giảng các khóa về đào tạo Quản lý chất lượng tháng 6/2012 cụ thể như sau:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ thông báo chiêu sinh lớp các khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng cụ thể như sau:
TIN TỪ CÁC KHOA
Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á Học (20/04/2015)
Khoa Đào tạo đặc biệt (30/01/2015)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
07041644