Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Thực hiện đăng ký thông tin học sinh – sinh viên ngoại trú HK2/NH 2013 – 2014 như sau: 

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ đối tượng được miễn,giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP như sau: 

LỊCH THI

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hình thức thi môn Quan hệ quốc tế ĐNA (SEAS3203) mã nhóm D1Q1 – Khoa Xã Hội Học – Công Tác Xã Hội – Đông Nam Á Học.
Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hình thức thi môn Giải tích mạch trên máy tính (COMP3301) mã nhóm THI6 và môn Vẽ điện – điện tử (OrCAD) mã nhóm THIN – Khoa Xây dựng và Điện.

TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành sau:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành như sau:
TUYẾN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2014, khóa 3

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo tuyển sinh cao học năm 2014

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Phòng Quản lý đào tạo thông báo v/v nhận hồ sơ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

Phòng Quản lý đào tạo thông báo tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 năm 2014

TRUNG CẤP

Ban Trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 hệ chính quy.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh năm 2011 hệ Trung cấp.

LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ thông báo lịch khai giảng các khóa về đào tạo Quản lý chất lượng tháng 6/2012 cụ thể như sau:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ thông báo chiêu sinh lớp các khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng cụ thể như sau:
TIN TỪ CÁC KHOA
Khoa Tài chính - Ngân hàng (11/04/2014)
Khoa Công Nghệ Thông Tin (10/10/2013)
Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á Học (10/04/2014)
Khoa Đào tạo đặc biệt (02/04/2014)
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp (20/02/2014)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06303028