Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Thí sinh xem kết quả thi tại đây

Kỳ thi tuyển sinh trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh có Thí sinh Nguyễn Thị Như Nguyện, thi khối C vào ngành Luật Kinh tế đã đạt thủ khoa với số điểm 26,5 (Địa 9.25, Sử 9.5, Văn 7.75)

TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành sau:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành như sau:
TUYẾN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (www.ou.edu.vn) và Đại học Kinh tế & Luật Berlin (www.hwr-berlin.de) cùng liên kết đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính - Quản trị. Mục đích đào tạo các học viên thành các nhà Kế toán, các nhà phân tích tài chính và các nhà kinh doanh theo chuẩn quốc tế.
- Nhận hồ sơ đến hết ngày 11/07/2014
- Ngày thi: 9/8/2014  10/8/2014
- Nhận giấy báo dự thi từ ngày 22/07/2014 đến hết ngày 25/07/2014

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo về việc nhận đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 như sau:
Phòng Quản lý đào tạo thông báo Thời khóa biểu lớp ôn tập ĐH Bằng 2 năm 2014

TRUNG CẤP

Ban Trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 hệ chính quy.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh năm 2011 hệ Trung cấp.

LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ thông báo lịch khai giảng các khóa về đào tạo Quản lý chất lượng tháng 6/2012 cụ thể như sau:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ thông báo chiêu sinh lớp các khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng cụ thể như sau:
TIN TỪ CÁC KHOA
Khoa Xây Dựng và Điện (28/07/2014)
Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á Học (29/07/2014)
Khoa Đào tạo đặc biệt (24/07/2014)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06500284