Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh ngày thi môn Nghiệp vụ văn phòng (JAPA3207) mã nhóm HLP1 - mã lớp _NN – Khoa Ngoại Ngữ cụ thể:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (www.ou.edu.vn) và Đại học Kinh tế & Luật Berlin (www.hwr-berlin.de) cùng liên kết đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính - Quản trị. Mục đích đào tạo các học viên thành các nhà Kế toán, các nhà phân tích tài chính và các nhà kinh doanh theo chuẩn quốc tế.

LỊCH THI

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh ngày thi môn Nghiệp vụ văn phòng (JAPA3207) mã nhóm HLP1 - mã lớp _NN – Khoa Ngoại Ngữ cụ thể:

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi môn Công tác xã hội với gia đình (SWOR4213) mã nhóm THIZ - mã lớp _XHH – Khoa Xã Hội Học – Công Tác Xã Hội – Đông Nam Á Học.

TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành sau:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành như sau:
TUYẾN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (www.ou.edu.vn) và Đại học Kinh tế & Luật Berlin (www.hwr-berlin.de) cùng liên kết đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính - Quản trị. Mục đích đào tạo các học viên thành các nhà Kế toán, các nhà phân tích tài chính và các nhà kinh doanh theo chuẩn quốc tế.
Lớp tối 2-4-6 khai giảng 22/9/2014, lớp tối 3-5-7 khai giảng 7/9/2014, lớp thứ bảy-chủ nhật khai giảng 4/10/2014

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Khoa Đào tạo đặc biệt công bố danh sách sinh viên trúng tuyển khóa 9 (2014 - 2018) như sau:
Hội đồng tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014 trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 - Đại học chính quy 2014.

TRUNG CẤP

Ban Trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 hệ chính quy.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh năm 2011 hệ Trung cấp.

LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ thông báo lịch khai giảng các khóa về đào tạo Quản lý chất lượng tháng 6/2012 cụ thể như sau:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ thông báo chiêu sinh lớp các khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng cụ thể như sau:
TIN TỪ CÁC KHOA
Khoa Xây Dựng và Điện (15/09/2014)
Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á Học (17/09/2014)
Khoa Đào tạo đặc biệt (15/09/2014)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06632178