Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Để chuẩn bị công tác quyết toán thuế TNCN năm 2014, Phòng TC-KT kính đề nghị Quý Thầy/Cô xác nhận lại chính xác danh sách Người phụ thuộc (Bảng Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ được Phòng TC-KT gửi tới Quý Thầy/Cô).
Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi môn Chuyên đề quan hệ q.tế ở ĐNA (SEAS4206) mã nhóm THI5 - mã lớp _DNA – Khoa Xã Hội Học – Công Tác Xã Hội – Đông Nam Á Học.

THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc khảo sát hiệu quả dịch vụ nhắn tin qua tổng đài tin nhắn
Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 11 năm 2014.

LỊCH THI

TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành/chuyên ngành sau:
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu ở các ngành như sau:
TUYẾN SINH

SAU ĐẠI HỌC

Khai giảng 17/11/2014, 22/11/2014 (Tất cả các học viên tốt nghiệp đại học không thuộc ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH muốn dự thi cao học ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH phải học Bổ túc kiến thức)
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014.

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Khoa Đào tạo đặc biệt công bố danh sách sinh viên trúng tuyển khóa 9 (2014 - 2018) như sau:
Hội đồng tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014 trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 - Đại học chính quy 2014.

TRUNG CẤP

Ban Trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 hệ chính quy.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh năm 2011 hệ Trung cấp.

LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ thông báo lịch khai giảng các khóa về đào tạo Quản lý chất lượng tháng 6/2012 cụ thể như sau:
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ thông báo chiêu sinh lớp các khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng cụ thể như sau:
TIN TỪ CÁC KHOA
Khoa Quản Trị Kinh Doanh (17/11/2014)
Khoa Kế Toán - Kiểm Toán (18/11/2014)
Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á Học (18/11/2014)
Khoa Ngoại Ngữ (17/11/2014)
Khoa Đào tạo đặc biệt (18/11/2014)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06773511