Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Kết quả tìm kiếm

 
Web Page
Danh sách trúng tuyển bổ sung  (cập nhật ngày 15/10/2014 … - Sinh viên trúng tuyển theo dõi danh sách chia lớp,  lịch học học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 sẽ được cập nhật trên website khoa: …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/DANH-SACH-SINH-VIEN-TRUNG-TUYEN-KHOA-DAO-TAO-DAC-BIET-KHOA-9-2014--2018.aspx

Web Page
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … KHÓA 2013 TRỞ VỀ TRƯỚC - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Cập nhật) …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/rt.aspx

Web Page
Hiện nay, cơ cấu hoạt động của clb: bao gồm 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 ban kế hoạch, 1 ban truyền thông PR, 1 ban … Đại học mở TP HCM, Open University, Đào tạo từ xa …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/TUYEN-THANH-VIEN-BAN-QUAN-TRI-CLB-O-MARKETING.aspx

Web Page
Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng Anh đợt Nguyện vọng 2 - Năm 2014 … Thông báo danh sách và lịch thi xếp lớp tiếng Anh năm 2014 … Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Ket-qua-thi-xep-lop-Tieng-Anh-nam-2014.aspx

Web Page
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Cập nhật ngày 15/10/2014 … ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI HỘI …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/q1015-7814.aspx

Web Page
- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ … THỜI HẠN MỞ KHÓA MSSV HỌC KỲ 1 NH 2014-2015 … DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … Tạp chí Khoa Học

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/gs.aspx

Web Page
Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng Anh đợt Nguyện vọng 2 - Năm 2014 … Thông báo danh sách và lịch thi xếp lớp tiếng Anh năm 2014 … Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Lich-thi-mon-Kinh-te-luong-ECON2304-ma-nhom-TN24--ma-lop-DH12TN04-–-Khoa-Tai-chinh-–-Ngan-hang.aspx

Web Page
Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng Anh đợt Nguyện vọng 2 - Năm 2014 … Thông báo danh sách và lịch thi xếp lớp tiếng Anh năm 2014 … Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Thong-bao-chieu-sinh-lop-BO-TUC-KIEN-THUC-DU-THI-CAO-HOC-nganh-KT-QTKD-TCNH-nam-2014.aspx

Web Page
THỜI HẠN MỞ KHÓA MSSV HỌC KỲ 1 NH 2014-2015 … DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … HƯỚNG DẪN HỌC KỲ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/LICH-SINH-HOAT-CONG-DAN-NAM-HOC-2014--2015.aspx

Web Page
THỜI HẠN MỞ KHÓA MSSV HỌC KỲ 1 NH 2014-2015 … DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … HƯỚNG DẪN HỌC KỲ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/DANH-CHO-TAN-SINH-VIEN-KHOA-2014---.aspx

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06710841