Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Kết quả tìm kiếm

 
Web Page
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu phát triển … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Bao-cao-ket-qua-tham-du-Khoa-hoc-Mua-he.aspx

Web Page
{padding-top:1px;padding-right:1px … 1 … JOOMLA dành cho người tự học … NGHỆ SINH HỌC … Nhóm trí thức Việt tuyển chọn …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Danh-muc-sach-moi-bo-sung-vao-thu-vien-thang-062014.aspx

Web Page
Trung tâm … Hướng dẫn thủ tục nhập học tân sinh viên 2014 … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Lich-thi-mon-Quan-tri-he-co-so-du-lieu-HC-ITEC4502-ma-nhom-THI9--ma-lop-_CNTT-–-Khoa-Cong-Nghe-Thong-Tin.aspx

Web Page
Sinh viên đăng ký thực tập &  nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp  Học kỳ 1 /2014-2015 (từ 09/09/2014- 09/10/2014) tại đây … Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN …

http://www.ou.edu.vn/qtkd/Pages/KE-HOACH-THUC-TAP-0829-8186.aspx

Web Page
Trung tâm … Hướng dẫn thủ tục nhập học tân sinh viên 2014 … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Lich-thi-hoc-ky-3-nam-hoc-20132014--He-dai-hoc-chinh-quy-–-Khoa-Dao-tao-dac-biet.aspx

Web Page
Trung tâm … Hướng dẫn thủ tục nhập học tân sinh viên 2014 … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Ket-qua-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2014.aspxView duplicates

Web Page
Trung tâm … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 … Kết quả tuyển sinh Đại học 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Huong-dan-thu-tuc-nhap-hoc-.aspx

Web Page
Trung tâm … Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 - tuyển sinh Đại học 2014 … Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2014 … Kết quả tuyển sinh Đại học 2014 …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Hoc.aspx

Web Page
-> Công bố danh sách trúng tuyển học tại Khoa … -> Đăng ký học (tùy theo nguyện vọng) tại Khoa ĐTĐB … THAM GIA CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TÂM LÝ SỐ 1 " LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG" …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/sas.aspx

Web Page
- Có điểm thi đại học cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển cùng nguyện vọng vào trường của ngành dự tuyển. … 06 - Công tác phục vụ sinh viên: … 1. MARKETING …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/TUYENSINHKHOA7.aspx

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06653652