Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Kết quả tìm kiếm

 
Web Page
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … KHÓA 2013 TRỞ VỀ TRƯỚC - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Cập nhật 17/10/2014 …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/wq2.aspx

Web Page
dẫn sử dụng windows 8 T.1  … KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC … TÊN SÁCH1 … 36 lời khuyên dành cho người khởi …

http://www.ou.edu.vn/Pages/Danh-sach-sach-bo-sung-T9-2014-tt.aspx

Web Page
Danh sách chia nhóm học học môn Tin học đại cương: … THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 - 2015 … DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/KHOA-2014--THOI-KHOA-BIEU-HOC-KY-1-NAM-HOC-2014-–-2015.aspx

Web Page
KỸ NĂNG HỌC TẬP - ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - KHÓA 2013 … Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 - Hệ văn bằng 2 và hoàn chỉnh kiến thức …

http://www.ou.edu.vn/qldt/Pages/LICH-HOC-GDQP--GDTC1-KHOA-2014-TAI-CS-LONG-BINH.aspx

Web Page
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … KHÓA 2013 TRỞ VỀ TRƯỚC - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Cập nhật 17/10/2014 …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/THAM-DU-LE-KHAI-GIANG-NAM-HOC-2014--2015.aspx

Web Page
Dành cho sinh viên các khóa 2013 về trước … Lưu ý khi xem thời khóa … -   Danh sách chia lại lớp chuyên ngành (chỉ cập nhật lại đối với danh sách lớp có sự thay đổi so với học kỳ trước)  …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/THOI-KHOA-BIEU-HOC-KY-1-NAM-HOC-2014--2015.aspx

Web Page
(Danh sách và hình ảnh cá nhân, tập thể đạt thành tích sinh viên tiêu biểu Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ được … Đơn đánh giá sinh viên tiêu biểu: TIEU CHI TUYEN DUONG CA NHAN.docx …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/LE-TUYEN-DUONG-SINH-VIEN-TAP-THE-KHOA-DAO-TAO-DAC-BIET.aspx

Web Page
- Tất cả sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1nguyện vọng 2 vào Khoa Đào tạo đặc biệt tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa vào 2 ngày 16 và … từ ngày 07 đến ngày 17/10/2014 …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/DANH-SACH-SINH-VIEN-TRUNG-TUYEN-VAO-KHOA-DAO-TAO-DAC-BIET-KHOA-9-2014--2018--Nguyen-vong-2.aspx

Web Page
Danh sách trúng tuyển bổ sung  (cập nhật ngày 15/10/2014 … - Sinh viên trúng tuyển theo dõi danh sách chia lớp,  lịch học học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 sẽ được cập nhật trên website khoa: …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/DANH-SACH-SINH-VIEN-TRUNG-TUYEN-KHOA-DAO-TAO-DAC-BIET-KHOA-9-2014--2018.aspx

Web Page
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 9 (2014 - 2018) - Nguyện vọng 1 … KHÓA 2013 TRỞ VỀ TRƯỚC - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Cập nhật) …

http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/rt.aspx

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06726138