Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
    

Quá trình thành lập Trường

         Ngày 15/6/1990, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 451/TCCB thành lập Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ quản lý đại học  - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. 

Với sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu học tập của xã hội, ngày 26/7/1993 Thủ Tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo mở rộng TP. Hồ Chí Minh, với chức năng là đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh, … nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

Ngày 22/6/2006, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình một số trường đại học và cao đẳng bán công, dân lập. Theo quyết định này, Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh được chuyển sang trường đại học công lập và có tên gọi là Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Ngày 12/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017.

Theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nội dung:

1. Về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự.

3. Về tài chính.

4. Về chính sách học bổng, học phí.

5. Về đầu tư, mua sắm.

6. Về cơ chế giám sát.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 và các văn bản khác có liên quan.

Địa điểm đặt trường

Địa điểm 1
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 
Địa điểm 2
Phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 
Địa điểm 3
68 Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương        
 
Địa điểm 4
35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
 
Địa điểm 5
Thôn 8, thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
 

 
Ngoài ra, Trường còn thuê các cơ sở đào tạo trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Đại học Mở TP.HCM)
CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
08399316