Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thư viện thông báo về việc mượn sách quá hạn đối với sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học
Trạm y tế thông báo về việc đóng tiền đợt 2 mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.
Khoa Công nghệ Sinh học thông báo đến các bạn sinh viên lịch "Tuần sinh hoạt công dân-SV" năm học 2014-2015.
Ban Cơ Bản thông báo lịch môn học Giáo dục Quốc phòng Khóa 2014 - Khoa Công nghệ Sinh học
Khoa CNSH thông báo đến các bạn sinh viên lịch tập huấn "Phương pháp triển khai thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học".
Kế hoạch thực hiện báo cáo chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm 2014-2015 - Dành cho khóa 2008 trở về trước.
Số lượt truy cập
00125700