Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khoa CNSH Thông tin kế hoạch triển khai hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2016-2017. 


Khoa CNSH thông báo về việc tham gia BHYT-BHTN cho Sinh Viên năm học 2016-2017

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Khoa CNSH Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học Năm học 2015-2016;  Danh sách cấp học bổng xem chi tiết file đính kèm).


Giới thiệu về Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Mở Tp. HCM;

Thông tin Tuyển sinh Hệ chính quy Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Mở Tp.HCM;

Thông tin Sinh viên khóa 2014 kiến tập tại Công ty Yakult Việt nam. 

Nội dung kiến tập xem chi tiết (file đính kèm)

Số lượt truy cập
00151547