Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khoa CNSH thông báo về buổi báo cáo chuyên đề "Phục hồi DNA: giải Nobel hóa học 2015"
Khoa CNSH thông báo về việc đăng ký tham dự lễ khai giảng năm học 2015-2016
Khoa CNSH thông báo thủ tục và biểu mẫu Thực tập Tốt nghiệp Khóa 2012.
Phòng CTSV thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 12/2015
Khoa CNSH thông báo lớp ôn thi lại môn Hệ thống Quản lý Chất lượng TP & CN chế biến đường bánh kẹo
Khoa CNSH thông báo thông tin về môn nhận thức thực tế cơ sở nghiên cứu và sản xuất (BIOT3402).
Số lượt truy cập
00141054