Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khoa CNSH thông báo về việc đăng ký tham dự lễ khai giảng năm học 2015-2016
Khoa CNSH thông báo về việc xét trao học bổng vượt khó học tập và học bổng PGS.TS Đặng Công Minh
Khoa CNSH thông báo thủ tục và biểu mẫu Thực tập Tốt nghiệp Khóa 2012.
Khoa CNSH thông báo thông tin về môn nhận thức thực tế cơ sở nghiên cứu và sản xuất (BIOT3402).
Khoa CNSH thông báo danh sách chia nhóm môn thực tập hóa đại cương cho Khóa 2015 và các sinh viên học lại
Khoa CNSH thông báo danh sách chia nhóm thực tập môn tế bào học cho sinh viên Khóa 2014 và những sinh viên đăng ký học lại.
Số lượt truy cập
00141373