Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khoa CNSH thông báo Giải Việt dã truyền thống Trường Đại học Mở Tp.HCM năm 2016.
Khoa Công nghệ Sinh học thông báo danh sach Học sinh, Sinh viên nhận Học bổng khuyến khich học tập năm học 2014-2015;
Khoa Công nghệ Sinh học cung cấp thông tin cuốn Tạp chí Khoa học chuyên ngành Công nghệ Sinh học (VOL.1(17)2016) bằng tiếng Anh do Ban Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa xuất bản.

Khoa CNSH thông tin chuyến đi tham quan thực tế của sinh viên khóa 12 và 13 thuộc chuyên ngành Công nghệ Sinh học Nông nghiệp.Khoa CNSH thông tin Lớp kiến tập tại Phân Viện phía Nam Viện Hóa học -Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam lớp SH51, SH53&55;
Khoa CNSH thông báo Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc trao học bổng vượt khó học tập đối với khóa 2012,2013,2014 Học kỳ 2, năm học 2015-2016.
Số lượt truy cập
00148296