Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013 - 2014
Nguồn: Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình đào tạo đặc biệt thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NH 2013-2014:

Thời khóa biểu khóa 2010, 2011, 2012: Đính kèm

Thời khóa biểu khóa 2013: Cập nhật sau

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN VÀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ MIỄM GIẢM MÔN HỌC:

Thời gian Đăng ký học lại, học cải thiện và thời gian nộp chứng chỉ xét miễn giảm môn học:

+ Thời gian Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt:

Đăng ký từ ngày 04/11/2013 đến ngày 15/11/2013.

Sinh viên vui lòng xem trước thời khóa biểu học kỳ 1 NH 2013-2014 để xác định nhóm lớp cần đăng ký.

Đăng ký trực tiếp tại văn phòng chương trình phòng 603 cơ sở 97 Võ Văn Tần (thời gian theo lịch tiếp tiếp sinh viên).

Học phí học lại: 280.000đ/tín chỉ. Học phí học vượt: 500.000đ/tín chỉ (sẽ hoàn trả lại sau).

+ Thời gian nộp chứng chỉ xét miễn giảm môn học đối với môn Tiếng Anh không chuyên:

Sinh viên nộp chứng chỉ xét miễn giảm môn học từ ngày 04/11/2013 đến ngày 15/11/2013. Sinh viên nộp 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ (theo thông báo của Chương trình) có công chứng của Ủy ban nhân dân từ cấp Quận, huyện trở lên.

Chương trình công bố kết quả xét miễn giảm môn học vào ngày 22/11/2013.

THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ:

Từ ngày có biên lai đóng tiền học phí đến hết 06/12/2013.

THỜI GIAN NGHỈ TẾT, THI HỌC KỲ:

Xem thông tin kế hoạch năm học đã được đăng trên website ngày 10/09/2013.

Lưu ý chung:

  1. Sinh viên cần kiểm tra mở mã số sinh viên để Chương trình thực hiện đăng ký môn học.
  2. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm môn học phải xuất phát từ nhu cầu học lại, cân nhắc khi đăng ký học cải thiện. Chương trình sẽ không giải quyết đơn xin hủy môn học sau thời gian hết hạn đăng ký. 
  3. Sinh viên đóng học phí trễ hạn sẽ bị khóa MSSV và ảnh hưởng đến vấn đề đăng ký môn học và thi cử. Do vậy, trong trường hợp bị khóa MSSV, sinh viên có thể liên hệ P.603 để được hướng dẫn thủ tục mở MSSV và đăng ký môn học. 

Mọi thắc mắc có liên quan, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng chương trình.

Nguồn: Chương trình đào tạo đặc biệt