Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
STT TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ TÊN MÔN HỌC
 1 Bùi Thị Quỳnh Ngọc ThS Quản trị học

 2

Đặng Văn Thanh ThS

Thiết lập và thẩm định dự án

 3 Đoàn Thị Mỹ Hạnh PGS.TS  Kinh tế vi mô

 4

Dương Hồng Thẩm

PGS.TS

Cơ  học đất + Thí nghiệm

 5 Hồ Thị Trinh Anh TS Hoa ngữ
 6 Hoàng Mạnh Dũng TS Quản trị học
 7 Hoàng Thị Phương Thảo PGS.TS Quản trị Marketing, E-Marketing
 8 Huỳnh Đặng Bích Vy ThS Kinh tế vĩ mô
 9 Lê Hồng Thái ThS Tin học đại cương
10 Lê Phúc Loan ThS Marketing, Hành vi khách hàng
11 Lê Thị Khoa Nguyên TS Kế toán tài chính 
12 Lê Văn Bình ThS Sức bền vật liệu 
13 Lưu Trường Văn TS Quản trị dự án
14 Nguyễn Kim Phước ThS Tài chính tiền tệ
15 Nguyễn Kim Quý ThS TOEIC 
16 Nguyễn Lý Uy Hân  ThS Hoa ngữ
17 Nguyễn Minh Hà PGS.TS Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
18 Nguyễn Minh Kiều PGS.TS Quản trị rủi ro tài chính
19 Nguyễn Như Ánh ThS Nguyên lý kế toán, Kế toán chi phí
20 Nguyễn Quang Trung TS Thương mại điện tử 
21 Nguyễn Thành Nhân ThS, GVC Kỹ năng học tập
22 Nguyễn Thị Mai Trang ThS Tin học đại cương
23 Nguyễn Trọng Nghĩa ThS Địa chất công trình + thực tập
24 Nguyễn Văn Khanh ThS Cơ học lý thuyết 
25 Nguyễn Văn Thuận TS Quản trị tài chính, Phân tích và đầu tư chứng khoán
26 Phạm Thanh Tú ThS Lý luận nhà nước và pháp luật 
27 Phạm Vũ Phi Hổ TS Anh ngữ--Luyện dịch
28 Phan Hiển Minh TS Thuế
29 Phan Ngọc Thùy Như  ThS Nghiệp vụ ngân hàng TM
30 Phan Trường Sơn TS Địa chất công trình  
31 Tô Thị Kim Hồng ThS Phân tích định lượng trong QT
32 Trần Anh Thục Đoan ThS Pháp luật đại cương
33 Trần Anh Tuấn TS, Luật sư Luật kinh doanh
34 Trần Kiêm Việt Thắng ThS Giao tiếp trong kinh doanh
35 Trần Thế Sao TS Mô hình tài chính
36 Trần Trung Kiệt ThS Toán cao cấp
37 Trần Tuấn Anh ThS Phân tích định lượng trong QT
38 Trịnh Thùy Anh TS Quản trị dự án
39 Trương Hoàng Vinh ThS Tin học đại cương
40 Vân Thị Hồng Loan TS Quan hệ công chúng
41 Võ Minh Long ThS Phân tích báo cáo tài chính
42 Võ Thanh Hải ThS Toán cao cấp   
43 Vũ Hữu Đức PGS.TS Kiểm toán
44 Vũ Quốc Thông ThS Hệ thống thông tin kế toán 
45 Vũ Thanh Hiếu ThS Quản trị nguồn nhân lực
46 Vũ Việt Hằng TS Quản trị nguồn nhân lực

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 
STT TÊN GV HỌC VỊ TÊN MÔN HỌC NƠI CÔNG TÁC
 1 Bùi Huỳnh Thủy Thương ThS Anh ngữ - Môn Viết   ĐH Xã hội & Nhân văn TP. HCM
 2 Bùi Thị Phương Thảo ThS Anh ngữ ĐH. Sư phạm TP. HCM
 3 Châu Văn Thành ThS Kinh tế vĩ mô Chương trình Fulbright
 4 Chu Nguyễn Mộng Ngọc ThS Nguyên lý thống kê kinh tế ĐH. Kinh tế TP. HCM
 5 Đào Bảo Dũng ThS Toán cao cấp ĐH. Kinh tế TP. HCM
 6 Đinh Tiên Minh ThS Marketing quốc tế ĐH. Kinh tế TP. HCM
 7 Đỗ Kiên Trung ThS Tư duy phản biện ĐH. Kinh tế TP. HCM
 8 Dương Tấn Khoa ThS Nghiệp vụ ngân hàng TM, Thị trường phái sinh ĐH. Kinh tế TP. HCM
 9 Hồ Đức Duy TS Đồ án Kết cấu bê-tông cốt thép ĐH. Bách khoa TP. HCM
10 Huỳnh Ngọc Minh Lý ThS Anh ngữ ĐH. Kinh tế--Luật, ĐH. Quốc gia TP. HCM
11 Huỳnh Thanh Tú TS Giao tiếp trong kinh doanh ĐH. Kinh tế--Luật, ĐH. Quốc gia TP. HCM
12 Karina Perlita ThS TOEIC  ĐH. Bình Dương
13 Lâm Thành Nam ThS Anh ngữ--Ngữ pháp Học viện Hàng không
14 Lê Văn Hưng TS Pháp luật đại cương, Luật kinh doanh ĐH. Kinh tế TP. HCM
15 Lương Thiên Phúc ThS Anh ngữ--Đọc hiểu   ĐH Xã hội & Nhân văn TP. HCM
16 Nguyễn Quốc Hùng  ThS Quản trị học ĐH. Kinh tế TP. HCM
17 Nguyễn Thanh Triều ThS Kinh tế vĩ mô ĐH. Kinh tế TP. HCM
18 Nguyễn Thị Diệu Linh ThS Quản trị quan hệ khách hàng Trung tâm Công nghệ phần mềm TP. HCM
19 Nguyễn Thị Hồng Liên ThS Quản trị tài chính ĐH. Marketing TP. HCM
20 Nguyễn Thị Thu ThS Anh ngữ ĐH. An Ninh
21 Nguyễn Thống PGS.TS Thủy lực ĐH. Bách khoa TP. HCM
22 Nguyễn Trung Trực TS Nguyên lý kế toán ĐH. Công nghiệp TP. HCM
23 Nguyễn Vương Chí ThS Vẽ kỹ thuật  ĐH. Bách khoa TP. HCM
24 Phạm Hồng Hoa TS Quản trị quan hệ khách hàng ĐH. Quốc tế, ĐH. Quốc gia TP. HCM
25 Thân Thị Thu Thủy TS Thị trường tài chính phái sinh ĐH. Kinh tế TP. HCM
26 Trầm Thị Xuân Hương PGS.TS Thanh toán quốc tế ĐH. Kinh tế TP. HCM
27 Trần Dục Thức ThS Quản trị học ĐH Xã hội & Nhân văn TP. HCM
28 Trần Lâm Vũ ThS Tài chính tiền tệ ĐH. Văn Hiến
29 Trần Minh Trọng ThS Giao tiếp trong kinh doanh Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp LEADMAN-SRI
30 Trần Thị  Lê Dung ThS Anh ngữ--Nghe nói  ĐH Xã hội & Nhân văn TP. HCM
31 Trịnh Tú Anh ThS Marketing căn bản Học viện Hàng không
32 Võ Bá Tầm ThS Kết cấu bêtông cốt thép  ĐH. Bách khoa TP. HCM
33 Võ Đức Hoàng Vũ ThS Phân tích định lượng trong quản trị ĐH. Kinh tế TP. HCM