Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Đăng ký học 6 bài Lý luận chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

Căn cứ hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 13/09/2010 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng, căn cứ hướng dẫn số 63-HD/TWĐTN ngày 31/08/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, căn cứ Kế hoạch số 72/KH-ĐTN của Ban chấp hành Thành Đoàn, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc thực hiện học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) và 10 chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đoàn viên – Thanh niên cụ thể như sau

I.          NỘI DUNG HỌC TẬP:

-  Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.

            - Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

            - Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta

            - Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

- Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- 10 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.

 

 II.     ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC HỌC TẬP:

1.        Đối tượng học:

·        Đối với các Đoàn viên – Thanh niên đã tham gia học tập 6 bài LLCT trước đây, Đoàn viên có chứng chỉ trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên hoặc đang theo học Trung cấp lý luận chính trị phải tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm các vấn đề mới bổ sung trong bài 3 và bài 6.

·        Đối vối Đoàn viên chưa tham gia học hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận tham gia học do không đạt phải tham gia học tập toàn bộ chương trình 6 bài lý luận chính trị mới.

 

2.        Hình thức học tập:

·        Bước 1: Đoàn viên thanh niên vào website www.thanhnienou.com

·  Đăng ký chọn lớp học phù hợp với thời khóa biểu của cá nhân từ 15 đến 29 tháng 02 năm 2012. TẠI ĐÂY

·  Tải các câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu 

· Tải các tài liệu nghiên cứu: TÀI LIỆU HỌC TẬP 

·        Bước 2: Đoàn viên – Thanh niên nghiên cứu tài liệu và soạn tóm tắt phương án trả lời các câu hỏi bằng hình thức viết tay.

·        Bước 3: Mỗi Đoàn viên thanh niên học trong 01 ngày (02 buổi) theo lịch đăng ký, buổi thứ nhất hệ thống kiến thức ôn tập, buổi thứ hai hệ thống và kiểm tra theo hình thức làm bài luận (Chỉ những ĐV-TN có soạn bài nghiên cứu viết tay và mang theo thẻ Sinh viên mới được tham dự kiểm tra và cấp giấy chứng nhận).

·        Bước 4: 15 ngày sau kể từ ngày học, Đoàn viên – thanh niên vào website www.thanhnienou.com xem danh sách đạt và thông tin về việc nhận giấy chứng nhận.

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ
Số lượt truy cập
00442461