Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm Tháng 10 và 11/2011

Căn cứ vào hướng dẫn số 14/HD – ĐTN của Thành Đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-11/2011.

Nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2011 với chủ đề “Năm Thanh niên”, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 9-11/2011, cụ thể như sau

CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

            1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

-      Thời gian: Từ ngày 01/10 – 15/11/2011

-      Địa điểm: Các chi đoàn lựa chọn địa điểm tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình và hình thức sinh hoạt.

-      Thành phần: Đoàn viên chi đoàn.

 

            2. Nội dung sinh hoạt:

-      Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên chi đoàn trong việc tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên chi đoàn về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-      Tuyên truyền trong đoàn viên chi đoàn về những khái niệm về biển đảo, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề về biển, đảo Việt Nam giúp đoàn viên hiểu đúng tính chất sự việc khi tiếp cận các thông tin từ báo chí.

-      Thể hiện trách nhiệm của đoàn viên chi đoàn trong việc tham gia đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ của đoàn viên chi đoàn với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biên giới, hải đảo, nhất là cán bộ chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; thông qua đó, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.            Tuyên truyền về ý nghĩa và những kết quả của chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

        3. Hình thức thực hiện:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

                              

-            Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các nội dung nêu trên.

-            Tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi, thảo luận về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

-            Tổ chức thảo luận theo chủ đề trên các diễn đàn trên mạng đối với các chi đoàn đặc thù để mở rộng hình thức tổ chức.

-            Lồng ghép sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức hội thi tìm hiểu về chủ quyền, biển, đảo, giá trị và sự đóng góp của nguồn tài nguyên biển đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

-            Tổ chức sinh hoạt chi đoàn kết hợp với việc phát động đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, tham gia các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”.

        BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1. Cấp Đoàn trường:

-         Tổ chức tập huấn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm cho các UVBCH Đoàn trường, Đoàn cơ sở, BCH chi đoàn tại Hội trường (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)

-         Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức tại các cơ sở bằng hình thức tham dự đột xuất.

        2. Cấp cơ sở Đoàn

-            Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt (vào website Đoàn trường www.thanhnienou.com để tải phim HD hướng dẫn sinh hoạt.

-            Đảm bảo chỉ tiêu 100% chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm và ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

-            Sau các buổi sinh hoạt, các cơ sở Đoàn báo cáo lại nội dung cho Thường vụ phụ trách cơ sở.

-            Nộp toàn bộ các bài báo cáo sinh hoạt của Đoàn viên chi Đoàn về VP Đoàn trường (P. 106) trước ngày 01/12/2011.

 

        3. Cấp Chi đoàn:

a. Công tác chuẩn bị:

-            Ban Chấp hành chi Đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

-            Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

-            Ban Chấp hành chi Đoàn báo cáo xin ý kiến Đoàn Khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm.

-            Ban Chấp hành chi Đoàn thông báo trước cho đoàn viên chi đoàn biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt chi Đoàn cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phải đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn tham gia sinh hoạt).

b. Bố cục chương trình:

-            Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể

-            Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm.

-            Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

-            Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

-            Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi Đoàn trong tháng.

-            Đoàn viên làm báo cáo sinh hoạt theo đề bài của Đoàn trường.

 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ
Số lượt truy cập
00443920