Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động, thể hiện hiệu quả của sự đoàn kết chiến đấu anh em giữa Đảng, quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ. Đường Hồ Chí Minh là căn cứ địa vững chắc, là điểm tựa, là bàn đạp để cách mạng của mỗi nước Đông Dương phát triển, đi tới thắng lợi.
Ngày 19/12/1946 với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Hội thi Ánh sáng thời đại 2014 được tổ chức lần thứ 6. Là cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi trực tuyến diễn ra từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5. Trên Tuổi trẻ Online: http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
  • Mời bạn đến nhận thư
    Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ
Số lượt truy cập
00276002