Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Hướng dẫn viết và nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

    Hướng dẫn chung về thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - tại đây

    Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với lĩnh vực Kế toán - tại đây

    Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với lĩnh vực Kiểm toán - tại đây

2. Các lưu ý khi nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại đây

 

 

 
Số lượt truy cập
00654895