Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo nghỉ học tại cơ sở 422 Đào Duy Anh Chiều 19 và cả ngày 20 tháng 8 năm 2011
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM

Theo thông báo số 827/ĐHM Ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Ban Giám Hiệu trường Đại học Mở Tp.HCM về việc nghỉ học tại cơ sở 97 Võ Văn Tần và 422 Đào Duy Anh, theo đó Khoa thông báo như sau:

- Các Lớp học tại 422 Đào Duy Anh nghỉ học buổi chiều ngày 19 (Chiều thứ Sáu) cả ngày 20 (cả Ngày thứ Bảy) tháng 8 năm 2011.

- Các Lớp tối học bình thường.

Lý do: Tuyển sinh Sau đại học năm 2011.

Văn phòng Khoa thông báo để sinh viên các Lớp được biết.

VĂN PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT.