Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng tài chính kế toán
Phòng tài chính kế toán

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Từ Hàn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Tấn Lượng

Phó trưởng phòng

4

Võ Thị Mỹ Vân

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên

6

Châu Hồng Điệp

Chuyên viên

7

Trần Thị Mộng Huyền

Chuyên viên

8

Nguyễn Quốc Thắng

Chuyên viên

9

Mạc Hoàng Luân

Chuyên viên

10

Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên

11

Nguyễn Thị Lý

Chuyên viên

12

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Chuyên viên

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

14

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

15

Lê Thị Hiên

Thu ngân

16

Nguyễn Lâm Phương Thảo

Thủ quỹ

 

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
06826664