Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng tài chính kế toán
Phòng tài chính kế toán

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Tấn Lượng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Lâm Phương Thảo

Thủ quỹ

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thu ngân

5

Châu Hồng Điệp

Chuyên viên

6

Nguyễn Thế Hùng

Chuyên viên

7

Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên

8

Trần Thị Mộng Huyền

Chuyên viên

9

Mạc Hoàng Luân

Chuyên viên

10

Nguyễn Thị Lý

Chuyên viên

11

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

12

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Chuyên viên

13

Nguyễn Quốc Thắng

Chuyên viên

14

Võ Thị Mỹ Vân

Chuyên viên

15

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập
07057179