Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bài báo khoa học

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NĂM 2010 & 2011

STT

GIẢNG VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

NĂM CÔNG BỐ

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG BỐ

1.

PGS,TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh

TS. Trịnh Thùy Anh

ThS. Trương Mỹ Diễm

Khảo sát nhu cầu học liệu điện tử và chương trình đào tạo từ xa của ngành QTKD

2010

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở số 3/2010.

2.

TS. Trịnh Thùy Anh

Bàn về việc phát triển kho học liệu điện tử

2010

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở số 3/2010.

3.

ThS. Trương Mỹ Diễm

Giáo trình điện tử: một số tiện ích và các giải pháp phát triển

2010

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở số 3/2010.

4.

TS. Vũ Việt Hằng

ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

 

Khuyến khích NCKH của sinh viên để nâng cao tính chủ động tích cực trong học tập

2010

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM số 2/2010

5.

TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh

 

Quan hệ với các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy ở Khoa QTKD

2010

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM số 2/2010

6.

TS. Trịnh Thùy Anh

Đánh giá chất lượng giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh của một số trường đại học tại TP HCM”.

2010

Tạp chí khoa học, Trường đại học Mở TP HCM – 2010.

7.

ThS. Trương Mỹ Diễm

Thương mại chứng chỉ giảm phát thải – Cơ hội kinh doanh cho VN trong thị trường tín dụng carbon toàn cầu

2011

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM số 1/2011

Tuyển dụng - Thực tập
  • Ngân hàng SeABank cần tuyển 100 chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
  • Công ty Việt Thái Quốc tế tuyển gấp 2 sinh viên thực tập

    Xem thông tin chi tiết tại đây​

  • CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
    Các bạn sinh viên quan tâm có thể xem chi tiết tại đây
    
Liên kết
Số lượt truy cập
00630474