Skip Ribbon Commands
Skip to main content
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BALLARAT (ÚC)

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BALLARAT (ÚC)

 

Về trường đại học Ballarat

Trường đại học Ballarat  (UB) la trường đại học đa ngành duy nhất của Úc. Đây là trường đại học lâu đời thứ ba của Úc và là nơi giảng dạy chương trình trung học, dạy nghề và đại học (TAFE) , cao học và cơ hội nghiên cứu chuyên sâu. Trường có 6 khu trường sở, đặt tại Đồi Helen, SMB và Khu trường sở tại khu phố Camp ở Ballarat và tại Horsham, Stawell and Ararat. Trường cũng hợp tác đào tạo với các trường đại học khác tại Úc và trên thế giới

Trường đại học Ballarat có khoản 25 000 sinh viên trong nước và quốc tế. Trường cam kết phục vụ không chỉ cho cộng đồng dân cư tại Victoria mà còn cho rộng khắp trong nước và quốc tế. Trường đại học Ballarat cung cấp nền giáo dục tốt nhất của cả thể giới, kết hợp cả truyền thống 137 năm về giáo dục cùng với sự tự do và động lực trở thành trường đại học đa ngành gắn liền với các ngành nghề địa phương và kỹ thuật

Lịch sử Trường đại học Ballarat

Tính theo các trường đại học tiền nhiệm, thì lịch sử Trường đại học Ballarat được tính từ năm 1870 khi trường Đại học Mỏ Công nghiệp được thành lập. Điều này làm cho trường trở thành trường đại học lâu đời thứ ba ở Úc.

Theo một ý nghĩa khác, trường Ballarat là một trong những trường đại học trẻ nhất tại Úc, kể từ lúc ban hành sắc lệnh thành lập trường năm 1994. Trường đại học Ballarat được thành lập theo Đạo luật 1993 của Trường đại học Ballarat (The Act) và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Đạo luật 1993 được bổ sung và sửa đổi vào năm 1997 nhằm cho phép sự hợp nhất của trường với trường đại học Mỏ Công nghiệp Ballarat và học viện trung học, dạy nghề và đại học Wimmera, và cho phép thành lập khoa Giáo dục đại học và kỹ thuật thay cho khoa giáo dục đại học. Học viện mới được sát nhập đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 8 năm 1998, tạo nên khu liên hợp đại học tại trung tâm và tây bang Victoria at Ararat, Ballarat, Hosham, Mt. Helen và Stawell. Bộ trưởng phụ trách là Ngài Bronwyn Pike MP, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động

Từ năm 2002, Trường đại học Ballarat đồng kết hợp tất cả các chương trình học thuật (chương trình trung học, dạy nghề và đại học (TAFE) và cao học) tại Phân khu giáo dục phố Camp. Phân khu này được bao bọc bởi các khu phố Sturt, Lydiard, Mair và Camp ở Ballarat, xác định từ năm 1852 khi nó trở thành nơi dừng chân của các trại lính đi tìm các mỏ vàng. Trong suốt nữa sau của thể kỷ 19, nhiều tòa nhà dân cư đẹp đẽ mọc lên bao gồm sở cảnh sát, tòa án, thư viện, bưu điện, cơ quan hối đối, và phòng triển lãm nghệ thuật. Những toàn nhà mới được sữa chữa lại cùng với hai tòa nhà mới làm đẹp thêm khu trường  học phố Camp và mang đến 1 quan cảnh rực rỡ và năng động và môi trường văn hóa cho sinh viên trường và cả cộng động bên ngoài trường Ballarat.

Bảng niên đại của trường Đại học Ballarat

1870

Học viện thiết kể cơ học Ballarat
Trường nghệ thuật thư viện cộng đồng Đông Ballarat
Trường Đại học Mỏ Công nghiệp Ballarat (SMB)

1887-1894

SMB liên kết với trường Đại học Melbourne

1891

Học viện nghệ thuật Ballarat thay thế  Học viện thiết kế cơ học Ballarat

1892

Trường đại học Ballarat được thành lập

1896

Hội liên hiệp các giáo sư đầu tiên (luyện kim) trao cho SMB

1907

SMB mở khoa nghệ thuật, kế tục trường nghệ thuật đang hoạt động

1926

Trường Cao đẳng sư phạm Ballarat được thành lập

1932-1946

Trường Cao Đẳng sư phạm Ballarat ngưng hoạt động

1946

Trường Cao đẳng sư phạm Ballarat  hoạt động lại

1970

Các lớp học bắt đầu học tại Mount Helen

1975

Trường Cao đẳng giáo dục Ballarat được thành lập, liên kết khu vực hành chính với SMB và Trường Cao đẳng Sư Phạm Ballarat

1989

Trường Cao đẳng sư phạm Ballarat trở thành trường Đại học liên kết với trường Đại học Melbourne

1994

Trường Đại học Ballarat được thành lập

1998

SMB và học viện dạy nghề Wimmera Institute sát nhập thành Trường Đại học Ballarat

2001

Camp Street được khai trương

 

Hội đồng nhà trường

Hội đồng là ban giám hiệu trường Đại học và chịu trách điều hành và giám sát các hoạt đồng của Trường. Hình thức quản lý trường Đại học Ballarat  dựa trên hội đồng bao gồm các thành viên đối ngoại nhưng chủ yếu là các thành viên đối nội then chốt của trường: Đội ngũ giảng viên và học viên  Đại học và trung học chuyên nghiệp tại trường Ballarat và cộng đồng bên ngoài trường.

Hiệu trưởng                                                                                       

Giáo sư danh dự Robert H T Smith

Phó hiệu trưởng :                                                                                       

Giáo sư Andrew Smith                   

Professor Andrew Smith
Pro Vice-Chancellor, Schools and Programs
University of Ballarat
PO Box 663
BALLARAT VIC 3353
Phone +61 3 5327 9353
Fax +61 3 5327 9554
Email: andy.smith@ballarat.edu.au

Phó hiệu trưởng: Giáo sư David Battersby

Professor David Battersby                                                                                                       Vice-Chancellor                                                                                               Vice-Chancellor's Office
University of Ballarat
PO Box 668
BALLARAT VIC 3353
Phone +61 3 5327 8500
Fax +61 3 5327 8502

Email: vc@ballarat.edu.au 

                                                              

Trợ lý phó hiệu trưởng:

Giáo sư Terry Lloyd                                                                             

Professor Terry Lloyd
Deputy Vice-Chancellor

Vice-Chancellor's Office
University of Ballarat
PO Box 663
BALLARAT VIC 3353
Phone +61 3 5327 6222
Fax +61 3 5327 6224

Email: t.lloyd@ballarat.edu.au

Thư ký hội đồng                                                                                                     

Cô  Rowena Coutts

Điện thoại: +61 3 5327 9506                                                                                               Email: dvc.cs@ballarat.edu.au
Email: r.coutts@ballarat.edu.au

 

Quản trị hội đồng và ủy ban hội đồng                                                          Cô Linda Petrie

Điện thoại: +61 3 5327 9201
Email: l.petrie@ballarat.edu.au

Khoa và ngành học

12 khoa của Trường đại học Ballarat được quản lý bởi phòng quản lý khoa và chương trình học (the Schools and Programs Portfolio), và bao hàm cả bậc đại học và chương trình cao đẳng nghề (TAFE programs). UBTec, trung tâm giáo dục kỹ thuật của trường cho năm thứ 11 và 12 được quản lý bởi by DVC Terry Lloyd

Các khoa  gồm: 

·         Văn chương

·         Khoa khoa học ứng dụng

·         Khoa Khoa học hành vi, khoa học xã hội và nhân văn

·         Khoa thương mại

·         Khoa dịch vụ thương mại

·         Khoa giáo dục

·         Khoa hoạt động dân sinh và khoa học thể dục thể thao

·         Khoa dịch vụ dân sinh

·         Khoa sau đại học công nghệ thông tin và khoa toán

·         Khoa điều dưỡng

·         Khoa dịch vụ sản xuất

·         Khoa khoa học và công trình

Ngành học

Đào tạo và giáo dục hướng nghiệp nghề (TAPE Portfolio)

Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ

Bằng cấp, Chứng chỉ, Chứng chỉ cao cấp được trao trong lĩnh vực đào tạo nghề cho những ngành sau:

-         Con người, Cộng đồng và Giáo dục đại học

-         Sản xuất tổng quát

-         Tự động hóa

-         Kim loại và công trình

-         Xây dựng

-         Lâm nghiệp

-         Dịch vụ thương mại

-         Quản trị công cộng và an toàn lao động

-         Sức khỏe và dịch vụ cộng đồng

-         Du lịch

-         Văn hóa giải trí

-         Vận tải và lưu trữ

-         Kỹ thuật công nghệ và viễn thông

-         Kinh doanh bán sĩ, bán lẻ và dịch vụ cá nhân

-         Chương trình huấn luyện VCAL của trung tâm giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp và dạy nghề

Chương trình tiến sĩ, cao học và các khóa học khác ở cấp độ sau đại học năm 2009 bao gồm những lĩnh vực sau:

-         Nghệ thuật

-         Giáo dục

-         Khoa học xã hội và nhân văn

-         Thương mại

-         Tâm lý

-         Công nghệ thông tin

-         Khoa học tự nhiên

-         Điều dưỡng

-         Quản trị

-         Công trình

 

                                                                                    (Trích từ www.ballarat.edu.au)

 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BALLARAT-ÚC

 

Trường đại học Ballarat là một trong 38 trường Đại học công lập tại Úc đã tuân theo khung quản lý chất lượng của chính phủ Úc (AQTE) và Hướng dẫn của Cục quản lý chất lượng và đăng ký bang Victoria (VRQA).

 

AQTF 2010

Khung quản lý AQTF 2007 được sữa đổi thành AQTF 2010. Động lực chính cho sự thay đổi này phản ánh sự quan tâm của chính phủ đến các yếu tố cung cấp và yếu tố tài chính được lấy làm tiêu điểm như kết quả của các hoạt động của sinh viên quốc tế ở một số tiêu chuẩn RTO.

Những thay đổi quan trọng nhằm làm lớn mạnh khung quản lý AQTF và đảm bảo người điều chỉnh có công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích của các sinh viên đang tham gia chương trình giáo dục hướng nghiệp và đào tạo tại Úc được chứng thực bởi Hội đồng Chính phủ ÚC (COAG) vào ngày 7 tháng 12 năm 2009

Điều luật ESOS 2010

Luật sữa đổi về Dịch vụ Giáo dục dành cho Sinh viên nước ngoài (Hệ thống đăng ký lại của các nhà Cung cấp và các phương tiện khác) năm 2010 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 22 tháng 2 năm 2010 và có hiệu lực ngay khi ban hành. Hệ thống đăng ký lại của các nhà Cung cấp, vừa được đăng ký trên Hệ thống đăng ký Khối tịnh vượng chung về trường học và khóa học dành cho sinh viên nước ngoài (CRICOS) vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, là 1 phần của Điều luật

VỊ TRÍ XẾP HẠNG CỦA TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ÚC

Cục Quản Lý chất lượng các Trường Đại học Úc (The Australian Universities Quality Agency – AUQA) xác định trường đại học Ballarat  đạt vị trí số 1 về khung chương trình giáo dục mới. Trường đại học Ballarat được đánh giá cao trong cộng đồng địa phương tại Ballarat và các vùng lân cận phía Tây bang Victoria.

Trường Đại học Ballarat nằm trong danh sách các trường Đại học được yêu thích mọi thời đại tại Úc do các sinh viên bình chọn và thu hút lượng học viên rất lớn và được đánh giá là những trường đại học lớn trên bình diện quốc tế. Trường xếp hạng thứ 37 trong tổng số 41 trường đại học hàng đầu của Úc.

(Nguồn thông tin từ “Top Universities in Australia” trong trang web:

http://www.indobase.com/study-abroad/countries/australia/top-universities-in-australia.html

và “Australian University Research Rankings 2010 (added 1st Feb 2011)

từ trang web: http://www.australian-universities.com/rankings/ )