Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tìm hiểu Thông tin Chương trình Thạc sỹ Kế toán Tài chính - Quản trị, Trực tuyến với Giám đốc Học thuật Chương trình Professor Rainer Stachuletz.

Thời gian: 19h-19h45, ngày 14/10/2014 (Giờ VIệt Nam). Hãy cùng truy cập vào trang Web: https://webconf.vc.dfn.de/r59n3ytfnha/.,

Click "Enter as guest", tìm hiểu thông tin về Chương trình Thạc sỹ Berlin và đặt câu hỏi trực tiếp với GĐ Chương trình.