Skip Ribbon Commands
Skip to main content

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 11/07/2014
- Ngày thi: 9/8/201410/8/2014
- Nhận giấy báo dự thi từ ngày 22/07/2014 đến hết ngày 25/07/2014

Nhận hồ sơ đến hết ngày 11/07/2014
Thời gian xét tuyển: từ ngày 11/08/2014 đến ngày 22/08/2014

Ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, QTKD khai giảng 09/06/2014.