Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành: Kinh tế học, TC-NH, QTKD, Xây dựng CT dân dụng và công nghiệp, LL&PP Dạy học Bộ môn Tiếng Anh (khai giảng ngày 18/04/2015, 20/04/2015, 11/05/2015, 16/05/2015, 19/05/2015)

Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/07/2015, thời gian xét tuyển từ 10/08/2015 đến 21/08/2015

Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/07/2015, ngày thi tuyển sinh 8 và 9/8/2015)

Trường Đại học Mở TP.HCM tiếp tục nhận học viên đăng ký học Bổ túc kiến thức (Tất cả các học viên tốt nghiệp đại học không thuộc ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH muốn dự thi cao học ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH phải học Bổ túc kiến thức)