Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tất cả các học viên tốt nghiệp đại học không thuộc ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH muốn dự thi cao học ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH phải học Bổ túc kiến thức


Chương trình dành 03 suất học bổng trị giá 5.000 USD (1 học bổng) và 2.500 USD (02 học bổng) cho 03 ứng viên đạt kết quả xuất sắc