Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, QTKD khai giảng 12/05/2014, 13/05/2014, 10/05/2014. Ngành XD công trình DD&CN khai giảng 19/04/2014. Ngành LL và PPDH BM Tiếng Anh khai giảng 19/04/2014.

Khai giảng: 24/05/2014

Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2014

Thi tuyển năng lực tiếng Anh: 26/04/2014

Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2014

Khai giảng: 03/03/2014

Khai giảng 09/12/2013: học các buổi tối các ngày trong tuần từ 18:00 - 21:00. Khai giảng ngày 16/11/2013: học các buổi sáng chiều thứ bảy và chủ nhật.