Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành: Kinh tế học, TC-NH, QTKD, Xây dựng CT dân dụng và công nghiệp, LL&PP Dạy học Bộ môn Tiếng Anh (khai giảng từ ngày 30/03/2015)


Trường Đại học Mở TP.HCM tiếp tục nhận học viên đăng ký học Bổ túc kiến thức (Tất cả các học viên tốt nghiệp đại học không thuộc ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH muốn dự thi cao học ngành Kinh tế học, QTKD, TC-NH phải học Bổ túc kiến thức)