Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành: Kinh tế học, TC-NH, QTKD, Xây dựng CT dân dụng và công nghiệp, LL&PP Dạy học Bộ môn Tiếng Anh (khai giảng ngày 19/06/2015)


Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/07/2015, ngày thi tuyển sinh 8 và 9/8/2015

Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/07/2015, thời gian xét tuyển từ 10/08/2015 đến 21/08/2015