Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi cao học, năm 2014
Ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, QTKD khai giảng 12/05/2014, 13/05/2014, 10/05/2014. Ngành XD công trình DD&CN khai giảng 19/04/2014. Ngành LL và PPDH BM Tiếng Anh khai giảng 19/04/2014.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

LỚP ÔN TẬP THI CAO HỌC, NĂM 2014

Ngành: Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, QTKD

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh


Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập thi cao học năm 2014 các ngành: Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thông tin cụ thể như sau:

 

Mục đích:

Chương trình đào tạo nhằm ôn tập và chuẩn bị kiến thức để học viên tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học, năm 2014

 

Đối tượng:

Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện dự tuyển theo Qui chế Tuyển sinh Sau đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

Chương trình:

* Ngành Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, QTKD: Ôn 3 môn

  • Toán (Xác suất – Thống kê, Toán cao cấp)............. 64 tiết
  • Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô) ............... 64 tiết
  • Anh văn ................................................................... 40 tiết

* Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh: Ôn 3 môn

  • Ngôn ngữ ................................................................ 64 tiết
  • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ........................ 48 tiết
  • Ngoại ngữ phụ (Pháp, Trung, Nga) ......................... 40 tiết

 * Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Ôn 3 môn

  • Toán ........................................................................ 64 tiết
  • Sức bền vật liệu ...................................................... 64 tiết
  • Ngoại ngữ ............................................................... 40 tiết

Học phí:

* Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học:

Học phí toàn khóa:                                   3.000.000đ/3 môn.

Học viên có thể đóng học phí theo từng môn học:

- Toán: ......................................................1.300.000đ/môn

-  Kinh tế học: ...........................................1.300.000đ/môn

-  Anh văn: ................................................1.300.000đ/môn

* Ngành Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh:

Học phí toàn khóa:                                   3.000.000đ/3 môn

Học viên có thể đóng học phí theo từng môn học:

-  Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh: .......1.300.000đ/môn

-  Ngôn ngữ: ...............................................1.300.000đ/môn

-  Ngoại ngữ: ..............................................1.300.000đ/môn

 * Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp:

Học phí toàn khóa:                                   3.500.000đ/3 môn

Học viên có thể đóng học phí theo từng môn học:

- Toán: ......................................................1.500.000đ/môn

-  Sức bền vật liệu: ...................................1.500.000đ/môn

-  Ngoại ngữ: .............................................1.500.000đ/môn

Ngày khai giảng:

      - Ngành: Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, QTKD khai giảng ngày13/05/2014 (học tối thứ 3-5-7), 12/05/2014 (học tối thứ 2-4-6), 10/05/2014 (học chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật)

- Ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp khai giảng 19/04/2014 (học chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật)

- Ngành: Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Tiếng Anh khai giảng 19/04/2014 (học chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật)

Địa điểm học 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Thời gian thi tuyển sinh: Tháng 08/2014

Địa chỉ liên lạc:

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 206)

97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 - 206

Website: www.ou.edu.vn

Email: loan4000nam@gmail.com