Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Chiến lược phát triển Ngân hàng Việt Nam 2011- 2020: Rút ngắn khoảng cách với các nước hàng đầu trong khu vực
Ngày 11/2/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức Hội thảo tham vấn “Lộ trình Chiến lược Phát triển khu vực Ngân hàng Việt Nam đến năm 2020”, do Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng chủ trì. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia SECO, đại diện các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị NHNN, các NHTM,…

Dự thảo Lộ trình chiến lược phát triển khu vực Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do NHNN, trực tiếp là Viện Chiến lược Ngân hàng phối hợp với SECO xây dựng. Các chuyên gia tư vấn SECO đã tiến hành làm việc với NHNN, các NHTM lớn, các tổ chức tiền tệ quốc tế nhằm đánh giá, phân tích thực trạng hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Trên cơ sở đó, chuyên gia tư vấn SECO đã báo cáo đánh giá thực trạng Ngân hàng Việt Nam gồm 3 nội dung chủ yếu: Hệ thống các TCTD; Hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hoạt động của các TCTD; Hệ thống thanh tra giám sát các hoạt động của các TCTD.

Dự thảo Lộ trình phát triển khu vực Ngân hàng đến 2020 và đề xuất Chiến lược phát triển Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, được các chuyên gia SECO xây dựng bao gồm các nội dung chính: Tầm nhìn chiến lược cho khu vực ngân hàng Việt Nam đến 2020; Các giá trị cốt lõi khu vực ngân hàng Việt Nam cần theo đuổi để đạt được tầm nhìn; Các kế hoạch và mục tiêu để chỉ dẫn và xác định quá trình thực thi các chiến lược.

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2020 là xây dựng “Một hệ thống các TCTD vững mạnh, năng động và một cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ đủ năng lực đáp ứng các nhu cầu về tài chính và dịch vụ ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, hội nhập sâu hơn với khu vực và quốc tế, tiến lên ngang tầm với các quốc gia dẫn đầu nhóm nước có thu nhập trung bình trong khu vực ASEAN”.

Các chiến lược cốt lõi được đề xuất trong bản lộ trình chiến lược cho Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, được phân thành 4 nội dung chính: Tăng cường cạnh tranh, ổn định, và đa dạng hóa các định chế ngân hàng; Cải thiện tính hiệu quả hệ thống của khu vực ngân hàng thông qua việc củng cố cơ chế thị trường; Xây dựng một cơ chế giám sát thận trọng, hiệu quả, tập trung và kiểm soát rủi ro hệ thống; Tăng cường mức độ tiếp cận với những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tới tất cả khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, báo cáo Lộ trình phát triển khu vực Ngân hàng giai đoạn 2011-2020 sau khi hoàn thiện là cơ sở để NHNN quyết định chiến lược phát triển ngành trong 10 năm tới, tạo ra bước phát triển mới để hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu khu vực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế 2011-2020 vừa được đại hội Đảng lần thứ 11 thông qua