Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và danh sách sinh viên hệ văn bằng 2 bảo vệ khóa luận tháng 3 năm 2012 (cập nhật mới).
Khoa Tài chính - Ngân hàng công bố thông tin về hoạt động thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2012 như sau:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2012:

- Sinh viên kiểm tra và liên hệ mở mã số sinh viên học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 tại phòng 006A trước ngày 17/02/2012 để phòng Quản lý Đào tạo đăng ký lệ phí tốt nghiệp. Sinh viên in phiếu đóng lệ phí tốt nghiệp trên mạng từ ngày 27/02/2012. Sinh viên hoàn tất đóng lệ phí tốt nghiệp trước ngày thi tốt nghiệp ít nhất 5 ngày.

- Sinh viên thi lại tốt nghiệp xem danh sách tốt nghiệp tại đây.

- Sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu tiên xem danh sách tại đây.

- Sinh viên đã được dự thi tốt nghiệp các đợt trước, hiện vẫn còn trong thời hạn học tập nhưng không có tên trong danh sách liên hệ phòng 006 để bổ sung tên vào danh sách trước ngày 17/02/2012.

2. Danh sách sinh viên hệ văn bằng 2 đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2012:

- Sinh viên vui lòng xem file đính kèm và thực hiện đúng các thời hạn đề ra. Các trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết.