Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kỷ niệm chương
KỶ NIỆM CHƯƠNG "BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC"

I. Các Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

1. Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương số 217/GD-ĐT ngày 13/08/2010

 

 

II. Quy định đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

Trích từ Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ Quốc" số 838/2006/QĐ-BCA(X15) ngày 13/07/2006

 

Chương II:

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

Điều 4. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp, hiện đang công tác và giữ một trong các chức vụ trên từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị) có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có ít nhất 01 lần được UBND hoặc Công an các cấp khen thưởng Bằng khen, Giấy khen về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 5. Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn, Công an viên (nơi không bố trí công an chính quy), Trưởng, Phó trưởng ban, ủy viên, tổ viên bảo vệ dân phố, Trưởng ban, Phó trưởng ban, nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, có đủ 15 năm công tác liên tục trở lên, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 6. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và những trường hợp đặc biệt khác có thành tích xuất sắc đột xuất về bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

(Nội dung đầy đủ của Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005 xin vui lòng xem trong trang Văn bản pháp quy, mục Thi đua khen thưởng)

Số lượt truy cập
00164102