Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu học tập

Danh mục sách, tài liệu học tập

 

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XB

1

Tô Thị Ánh

Tâm lý đại cương

ĐHMBC

1993

2

Đỗ Hồng Ngọc

Săn sóc sức khoẻ ban đầu

ĐHMBC

1994

3

Nguyễn Xuân Nghĩa

Xã hội học: Khái niệm, Khuynh hướng, Vấn đề

ĐHMBC

1994 - 2000

4

Nguyễn Đình Diễm(Dịch)

Nguyễn Thị Phước (Hiệu đính)

Trao đổi với trẻ

ĐHMBC

1994

5

Nguyễn Thị Oanh

Bài đọc về chăm sóc trẻ

ĐHMBC

1994

6

Nguyễn Thị Oanh (dịch)

Công tác tổ chức LĐ nông thôn

ĐHMBC

1994

7

Nguyễn Thị Oanh

Mấy vấn đề phát triển xã hội

ĐHMBC

1994

8

Nguyễn Văn Đậu

Giáo trình tiếng việt

ĐHMBC

1994

9

Tô Thị Ánh

Nguyễn Thị Bích Hồng

Tâm lý lứa tuổi

Giáo Dục

1994

10

Lê Chí An - Nguyễn Ngọc Lâm - Nguyễn Thị Nhẫn

Thuật ngữ Anh - Việt

ĐHMBC

1995

11

Nguyễn Thị Oanh

Phát triển cộng đồng

ĐHMBC

1995

12

Nguyễn Thị Oanh

Tâm lý truyền thông và giao tiếp

ĐHMBC

1995

13

Nhóm công tác phụ nữ

ĐH Tổng hợp TP. HCM

Điều kiện sống và làm việc của phụ nữ tại các khu cư trú ở TP. HCM

ĐHMBC

1995

14

Thái Thị Ngọc Dư

Dân số học

ĐHMBC

1995

15

Ennew , Judith

Trẻ em lao động

ĐHMBC

1996

16

Nguyễn Ngọc Lâm

Sinh hoạt trò chơi

ĐHMBC

1996

17

Nguyễn Thị Oanh

Gia đình nhìn từ góc độ xã hội

ĐHMBC

1996

18

Đào Hoàng Thuý

Thư viện

ĐHMBC

1996

19

Thái Thị Ngọc Dư

Phụ nữ và phát triển (tập 1)

ĐHMBC

1996

20

Nguyễn Thị Oanh

An sinh xã hội

ĐHMBC

1997

21

Nguyễn Xuân Nghĩa (sưu tập)

Một số bài đọc về XHH nông thôn

ĐHMBC

1997

22

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb)

Trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn

ĐHMBC

1997

23

Trần Hữu Quang

XHH về truyền thông đại chúng

ĐHMBC

1997

24

Thái Thị Ngọc Dư

Nhập môn phụ nữ học

ĐHMBC

1997

25

Lê Chí An (ST)

Một số chính sách xã hội

ĐHMBC

1998

26

Lê Chí An

Quản trị trong CTXH

ĐHMBC

1998

27

Ngô Thanh Loan

Phụ nữ và phát triển (tập 2)

ĐHMBC

1998

28

Nguyễn Ngọc Lâm

Quản lý dự án

ĐHMBC

1998

29

Nguyễn Thị Oanh

Công tác xã hội đại cương

Giáo Dục

1998

30

Nguyễn Xuân Nghĩa (cb)

Trẻ em bị lạm dụng tình dục

ĐHMBC

1998

31

Forgey, Mary Ann

Cohen, Carol S.

Hành vi con người và môi trường

xã hội

ĐHMBC

1998

32

Forgey, Mary Ann

Cohen, Carol S.

Thực hành CTXH chuyên nghiệp

ĐHMBC

1998

33

Thái Thị Ngọc Dư

Kinh tế phi chính quy

ĐHMBC

1998

34

Thái Thị Ngọc Dư

50 điều giản dị - Các cháu thiếu nhi có thể làm được để cứu lấy địa cầu

ĐHMBC

1998

35

Tôn Nữ Ái Phương  (chủ biên)

Trẻ em trong Bóng tối

Chính trị Quốc gia

1998

36

Nguyễn Xuân Nghĩa

Lê Chí An

Nguyễn Ngọc Lâm

Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng đồng

ĐHMBC

1999

37

Thái Thị Ngọc Dư (Dịch)

Giới, nạn nghèo khó và phát triển bền vững (Tập 1 + Tập 2)

ĐHMBC

1999

38

Lê Chí An (dịch)

Công tác xã hội cá nhân

ĐHMBC

1999

39

Nguyễn Ngọc Lâm

Nhập môn khoa học giao tiếp

ĐHMBC

1999

40

Nguyễn Thị Oanh

Giáo dục phát triển

ĐHMBC

1999

41

Nguyễn Thị Nhẫn

An sinh nhi đồng

ĐHMBC

1999

42

Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Nhận

Một cây làm chẳng nên non

Tuổi trẻ

1999

43

Tôn Nữ Ái Phương

Đẩy mạnh Quyền Trẻ em

Chính trị Quốc gia

1999

2002

44

Nguyễn Ngọc Lâm

Sách bỏ túi dành cho NVXH

ĐHMBC

2000

45

Phạm Đình Thái (dịch)

Vai trò phụ nữ trong phát triển

ĐHMBC

2000

46

Lê Chí An (dịch)

500 bí quyết làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

ĐHMBC

2000

47

Nguyễn Ngọc Lâm (dịch)

Chăm sóc trẻ khuyết tật tại nhà

ĐHMBC

2000

48

Nguyễn Xuân Nghĩa

Quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em.

ĐHMBC

2000

49

Nguyễn Thị Nhận (dịch)

Viết sáng tạo cho trẻ em

ĐHMBC

2000

50

Nguyễn Xuân Nghĩa & Lê Lộc (dịch)

Công tác tham vấn trẻ em (Tập 1&2)

ĐHMBC

2000

51

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Người phụ nữ Việt Nam trong văn học

ĐHMBC

2001

52

Nguyễn Ngọc Lâm (hiệu đính)

Một số trường hợp điển cứu

ĐHMBC

2001

53

Nguyễn Thị Hải

Phụ nữ và việc làm

ĐHMBC

2002

54

Nguyễn Thị Nhẫn (dịch)

Công tác xã hội với trẻ em

ĐHMBC

2002

55

Nguyễn Thị Nhẫn (dịch)

Kỹ năng xã hội dành cho học sinh tiểu học

ĐHMBC

2002

56

Võ thị Kim sa

Thống kê trong khoa học xã hội

ĐHMBC

2002

57

Nguyễn Xuân Nghĩa & Lê Lộc (dịch)

Tham vấn thanh thiếu niên

ĐHMBC

2002

58

Nguyễn Xuân Nghĩa

Xã hội học

ĐHMBC

[2003]

2010

59

Lê Minh Tiến

Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội

Trẻ

2003

60

Thái Thị Ngọc Dư

Giới và phát triển

ĐHMBC

2004

61

Nguyễn Xuân Nghĩa

Phương pháp nghiên cứu xã hội học

ĐHMBC

2006

62

Lâm Thị Ánh Quyên

Xã hội học lối sống

ĐHMBC

2006

63

Nguyễn Ngọc Lâm

Công tác xã hội nhóm

ĐHMBC

2006

64

Lê Thị Mỹ Hiền

Phát triển Cộng đồng

ĐHMBC

2006

2008

65

Lê Chí An (Biên dịch)

Quản trị ngành CTXH

Thanh Hóa

2007

66

Nguyễn Thị Oanh

Giáo dục và phát triển

Thanh Hóa

2007

67

Bùi Nhựt Phong

Chính sách xã hội

ĐHĐL

2008

68

Lê Minh Tiến & Phạm Như Hồ

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tri thức

2009

69

Lê Minh Tiến

Xã hội học Mỹ - Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình

Trẻ

2009

70

Nguyễn Xuân Nghĩa

Phương pháp và  kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội (sửa chữa và bổ sung)

Nxb Trẻ

Nxb Phương Đông

2004

2010

LIÊN KẾT
Số lượt truy cập
00173515